Biografi

Lovisa Pallon (f.d. Danielsson) är född och uppvuxen i Växjö i Småland. Hon odlade tidigt sitt sångarintresse i Domkyrkans körer under ledning av Yvonne Steen-Ohlander. Senare tog hon lektioner på Växjö Kulturskola bland annat för Lawrence Jonsson, samt gick Musiktillägget på gymnasiet.

Efter gymnasiet studerade Lovisa sång med klassisk inriktning på Lunnevads folkhögskola och 2007 påbörjade hon studier för Britta Johansson vid musikhögskolan i Malmö där hon läste till sångpedagog och sångerska med inriktning inom klassisk musik. 2012 tog hon sin examen och har sedan dess frilansat som sångerska och jobbat som sångpedagog.


Sångerska och artist

Lovisa har en bred repertoar och rör sig smidigt mellan de olika genrerna klassiskt, opera, musikal, visor och pop. Hon är flitigt engagerad i uppsättningar och har bl.a. medverkat som korist i Parsifal på Malmö opera, Marion i Robin Hood i Strömbergshyttam samt dansare och sångare i Linnéateaterns uppsättning av Cats.

Utöver detta jobbar Lovisa som solist i olika sammanhang som bröllop, dop och begravningar.

Under studietiden spelade hon mycket kammarmusik, och fick musikhögskolans stora kammarmusik stipendium tillsammans med pianisten Stefan Mårtensson. Under sommaren 2014 gör Lovisa rollen som Pamina i Smålandsoperans uppsättning av Trollflöjten på Huseby bruk med premiär 26 juli.


Pedagog

Lovisa tog examen 2012 som instrumental/ensemblepedagog i klassisk sång (270hp).

Under studietiden i Malmö ledde Lovisa en vuxenkör på Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö. Hon har vikarierat som sångpedagog på Skånska småstadens kulturskola i Hjärup och Lunds dans- och musikalgymnasium. Sedan maj 2012 har Lovisa undervisat i sång, kör och musikalkurs på Kulturskolan i Växjö. Under hösten 2013 jobbade hon som sånginstuderare för hela Cats-ensemblen i Linnéateaterns uppsättning. Lovisa har även coachat professionella skådespelare i sång på Regionteatern Blekinge-Kronoberg.