Anlita Lovisa

Du kan anlita Lovisa som solist vid en högtid, sångerska vid en konsert, eller som artist vid en uppsättning.

Som pedagog ger hon sånglektioner och anlitas som konsult hos körer, teatrar m.m.

Lovisa bor i Växjö och tar sig an uppdrag både nära och långt bort.

Sång för alla tillfällen:

• Bröllop

• Begravning

• Dop/namngivning

• På scenen: opera, musikal, teater

• Konsertsång och kammarmusik

• Solist vid gudstänst och högmässa

• Kör/ bakgrundsångare

• Sånglektioner

• Körledare